Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
  Articol:   NIHILISMUL SI SARCINA FILOSOFIEI.

Autori:  S. BLAGA.
 
       
         
  Rezumat:  Fără îndoială că filosofia lui Nietzsche s-a constituit ca o “placă turnantă” a istoriei conştiinţei europene, formulă încă ambiguă prin bipolaritatea pe care o exprimă. Şi anume, putem considera într-un prim sens această “turnură” ca “turnare” adică fundamentare, instituire a unui tărîm ferm, dar în acelaşi timp putem înţelege această “turnură” ca o răsturnare, ca reorientare. Aşa încît este vorba mai degrabă despre o complementaritate de sensuri, un exerciţiu prin care cele două sensuri – fundamentul şi (re)orientarea – se presupun reciproc. Fapt cu atît mai evident cu cît – istoria filosofiei a demonstrat-o – orice încercare de re-orientare în domeniul gîndirii presupune o re-gîndire “regresivă” a fundamentului, o coborîre în temei (în-temeiere) . Savuros paradox care, în loc să delimiteze locul “momentului Nietzsche” în istoria filosofiei, îl desituează, îl dislocă, aşa încît putem vorbi despre “u-topicul” Nietzsche.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă