Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2022  
         
  Articol:   MIJLOACE DE EXPRIMARE A POSESIEI INALIENABILE ÎN CONSTRUCȚIILE VERBALE CU NUME DE PĂRȚI ALE CORPULUI (DOMENIU FRANCEZ-ROMÂN) / MOYENS D’EXPRESSION DE LA POSSESSION INALIÉNABLE DANS LES CONSTRUCTIONS VERBALES AVEC DES NOMS DE PARTIES DU CORPS (DOMAINE FRANÇAIS-ROUMAIN).

Autori:  DANIELA DINCĂ, ILONA BĂDESCU.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.4.17

Article history: Received: 28 June 2022; Revised: 29 October 2022; Accepted: 15 November 2022; Available online: 20 December 2022; Available print: 30 December 2022
pp. 335-355

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Mijloace de exprimare a posesiei inalienabile în construcțiile verbale cu nume de părți ale corpului (domeniu francez-român). Pornind de la construcțiile verbale din limba română cu Dativ posesiv care exprimă posesia inalienabilă între obiectul posedat, un substantiv parte a corpului (Spc), și posesorul său (Roum : I-a rupt gâtul. / Fr. Il lui a rompu le cou), articolul de față își propune să realizeze o tipologie a construcțiilor verbale care pot fi repartizate în două clase: (1) Verbe care distribuie posesorul în Dativ posesiv și Spc în Acuzativ (complement direct); (2) Verbe care distribuie Spc în funcția de complement prepozițional / circumstanțial și posesorul în Dativ posesiv, Acuzativ posesiv sau Genitiv. Al doilea obiectiv al studiului nostru este acela de a realiza o analiză comparativă a modalităților de exprimare a posesiei inalienabile în structurile verbale din cele două limbi construite cu lexemul fr. cou, gorge / roum. gât pentru a pune în evidență asemănările și deosebirile în construirea acestei relații în cele două limbi romanice. Corpusul pe care se bazează acest studiu este autentic, fiind format din exemple atestate în texte jurnalistice (Corpus Leipzig, ziare online), sau preluate din dicționare electronice (TLFi, CNTRL, Dex online). Având în vedere bogăția construcțiilor verbale și numărul mare de diferențe dintre cele două limbi, am organizat analiza noastră în mai multe etape: (1) identificarea structurilor verbale construite cu Dativul posesiv; (2) realizarea unei tipologii a construcțiilor verbale plecând de la funcțiile sintactice ale Spc (subiect, complement direct, complement indirect, complement prepozițional, complement circumstanțial de loc) și ale posesorului său (Dativ posesiv, Acuzativ posesiv, Genitiv); (3) punerea în evidență a asemănărilor și deosebirilor de exprimare a relației de posesie inalienabilă în cele două limbi.

Cuvinte-cheie: dativ posesiv, posesie inalienabilă, nume de părți ale corpului (Npc), posesor, funcție sintactică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă