Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2021  
         
  Articol:   CÂTEVA OBSERVAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA ADVERBULUI DIZQUE, UN ELEMENT DE DISCONTINUITATE DIACRONICĂ ȘI DIATOPICĂ ÎN SPANIOLĂ / ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ADVERBIO DIZQUE, UN ELEMENTO DE DISCONTINUIDAD DIACRÓNICA Y DIATÓPICA EN ESPAÑOL.

Autori:  OANA-ADRIANA DUȚĂ.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2021.4.03

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 53-67

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Câteva observații privind funcționarea adverbului dizque, un element de discontinuitate diacronică și diatopică în spaniolă. Adverbul dizque stă la baza unei duble discontinuități în panorama limbii spaniole. Pe de o parte, el marchează o discontinuitate diacronică, valorile sale modalo-epistemice și pragmatice dezvoltându-se semnificativ față de secolul al XIII-lea, când este înregistrat pentru prima dată în spaniola veche cu sensul evidențialo-citațional ce rezultă din etimologia sa. Pe de altă parte, dizque este afectat de o discontinuitate diatopică, aproape ieșind din uz în Peninsula Iberică, dar fiind extrem de productiv în varietățile hispano-americane. Lucrarea de față urmărește evoluția valorilor modale și discursive ale lui dizque și observă comportamentul semantic al acestui lexem printr-o analiză de corpus concluzionând că, în spaniola hispano-americană actuală, el și-a consolidat poziția în periferia stângă, putând determina atât o propoziție întreagă, cât și un singur constituent și prezentând particularități sintactice bine stabilite.

Cuvinte-cheie: evidențialitate, epistemic, sintaxă, pragmatică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă