Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2021  
         
  Articol:   UNITĂȚI FRAZEOLOGICE ÎN AMINTIRI DIN COPILĂRIE: (DIS)CONTINUITĂȚI ÎN TRADUCERILE PORTUGHEZE / UNIDADES FRASEOLÓGICAS EM RECORDAÇÕES DE INFÂNCIA: (DES)CONTINUIDADES NAS TRADUÇÕES PORTUGUESAS.

Autori:  ADRIANA CIAMA.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2021.4.02

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 33-51

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Unități frazeologice în Amintiri din copilărie: (dis)continuități în traducerile portugheze. Articolul de față prezintă o analiză traductologică comparativă a unităților frazeologice în română și portugheza europeană și se bazează pe cele două traduceri portugheze ale operei Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Pe baza conceptului de echivalență – element cheie în studiile de traductologie și frazeologie comparativă, pe cât de dezbătut, pe atât de controversat – propunem o analiză a unităților frazeologice identificate, atât în perspectivă interlingvistică, cât și intralingvistică, și o clasificare a soluțiilor traductologice în funcție de tipurile de echivalență, așa cum au fost propuse de Corpas Pastor (2001). De asemenea, identificarea tipului de echivalență presupune și o analiză a tehnicilor de traducere folosite. În acest sens, se observă o strânsă legătură între tehnicile folosite și tipurile de echivalență între cele două limbi. Asemănările și diferențele între soluțiile traductologice analizate în cele două traduceri pun în evidență particularitățile textului original, precum și opțiunile traducătorilor.

Cuvinte-cheie: unități frazeologice, expresii idiomatice, equivalență, tehnici de traducere, text sursă / text țintă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă