Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
  Articol:   PREDAREA MODERNITĂŢII BRITANICE (TIMPURII) ŞI A ILUMINISMULUI ÎN SECOLUL AL XXI-LEA / TEACHING THE (BRITISH) EARLY MODERNITY AND ENLIGHTENMENT IN THE TWENTY-FIRST CENTURY.

Autori:  MIHAELA MUDURE.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2019.4.20

Published Online: 2019-12-15
Published Print: 2019-12-30
pp. 301-310
VIEW PDF: FULL PDF

Predarea modernităţii britanice (timpurii) şi a iluminismului în secolul al XXI-lea. Această lucrare analizează posibilităţile de a aborda secolul al XVIII-lea din punct de vedere pedagogic în contextele politice, ideologice şi filosofice ale secolului al XXI-lea. Este un fapt ştiut că nu putem neglija iluminismul dacă vrem să înţelegem contextele contemporane ale vieţilor noastre. Putem admira sau detesta raţionalismul iluminismului, dar nu putem evita să luăm o anume poziţie faţă de iluminism deoaree din punct de vedere filosofic suntem încă în siajul acestui important curent. Teoria politică iluministă este încă inspiraţia multor aranjamente politice din lumea contemporană. Noţiunea de virtute, atât de dragă scriitorilor şi artiştilor iluminişti a devenit atât de actuală odată cu răspândirea bolii SIDA şi exemplele pot continua. Pe scurt, acest articol este o re-lectură pedagogică a modernităţii britanice timpurii precum şi a iluminismului britanic într-un context post-comunist şi post-colonial.

Cuvinte cheie: educaţie, iluminism, virtute, contemporan, postcolonial, postcomunist.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă