Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
  Articol:   EVALUAREA COMPETENŢELOR DE ÎNŢELEGERE-ASCULTARE ÎNTR-O LIMBĂ STRAINĂ PE BAZA STANDARDELOR CECRL / DEVELOPING A CEFR-BASED ANALYSIS GRID FOR LISTENING TASKS AND ITEMS.

Autori:  ADRIANA TODEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2019.4.09

Published Online: 2019-12-15
Published Print: 2019-12-30
pp. 157-168
VIEW PDF: FULL PDF

Evaluarea competenţelor de înţelegere-ascultare într-o limbă straină pe baza standardelor CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi) necesită corelări clare între descriptorii specifici competenţei de ascultare şi caracteristicile textului sursă şi a itemilor exerciţiului de ascultare. O grilă de analiză a cerinţelor unui test de ascultare poate fi un mijloc de măsurare consecventă a conformităţii cerinţei şi a itemilor aferenţi cu nivelul de competenţă lingvistică pe care prezumăm că aceștia îl testează. Acest articol analizează componentele proceselor de comprehensiune a ascultării în situaţii de testare lingvistică şi sunt construite grile graduale pe baza caracteristicilor extrase din descriptori relevanţi ai CECRL.

Cuvinte cheie: prag de comprehensiune, textul sursă, cerinţă, item, operaţii de rezolvare a problemei
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă