Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
  Articol:   CUM RĂSPUND DOUĂ GRUPURI DE LICEENI (DIN ABIDJAN ȘI TOULOUSE) LA DOUĂ ÎNTREBĂRI DESPRE TRANZITIVITATE ȘI INTRANZITIVITATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ: O CERCETARE ASUPRA CUNOȘTINȚELOR IMPLICITE ȘI EXPLICITE ALE ADOLESCENȚILOR / DEUX GROUPES DE COLLEGIENS (ABIDJAN ET TOULOUSE) FACE A DEUX QUESTIONS SUR LA TRANSITIVITE ET L’INTRANSITIVITE EN FRANÇAIS: RECHERCHES SUR LES CONNAISSANCES IMPLICITES ET EXPLICITES DES ADOLESCENTS.

Autori:  CHIARA DE ANGELIS, ORESTE FLOQUET.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2019.4.04

Published Online: 2019-12-15
Published Print: 2019-12-30
pp. 77-92
VIEW PDF: FULL PDF

Cum răspund două grupuri de liceeni (din Abidjan și Toulouse) la două întrebări despre tranzitivitate și intranzitivitate în limba franceză: o cercetare asupra cunoștințelor implicite și explicite ale adolescenților. Prin intermediul unei analize epilingvistice și metalingvistice a unui ansamblu de răspunsuri preluate de la 170 de preadolescenți provenind de la două licee din Abidjan și, respectiv, Toulouse, vom discuta, mai întâi, noțiunile de acceptabilitate, gramaticalitate și enunțiabilitate, în încercarea de a stabili, pe cât se poate, care sunt cunoștințele și tipurile de raționamente pe care se bazează acestea. Apoi, vom analiza raportul care se stabilește între acceptabilitate și vârstă, arătând că, contrar așteptărilor noastre, majoritatea preadolescenților chestionați își argumentează încă răspunsurile referindu-se mai degrabă la cunoștințele lor enciclopedice decât la aspectele formale ale frazei, ceea ce reprezintă o trăsătură tipică vârstei adolescente.

Cuvinte cheie: acceptabilitate, valență, conștiință metalingvistică, dezvoltare lingvistică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă