Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
  Articol:   VALORI ALE LUI AINDA [ÎNCĂ] ÎN PORTUGHEZĂ ȘI ECHIVALENTE ÎN SPANIOLĂ / VALEURS DE AINDA [ENCORE] EN PORTUGAIS ET LEURS EQUIVALENTS EN ESPAGNOL.

Autori:  ISABEL MARGARIDA DUARTE, ROGELIO PONCE DE LEÓN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2017.4.05

Published Online: 2017-12-15
Published Print: 2017-12-29
pp. 63-76

FULL PDF

Valori ale lui ainda [încă] în portugheză și echivalente în spaniolă. Analizăm în această lucrare întrebuințări ale lui ainda în portugheză, în diacronie și sincronie, folosind corpusul Davies & Ferreira și un corpus lexicografic, limitându-ne cercetarea la valorile non temporale: concesivă, aditivă – secvenționare discursivă cu valoare graduală – și focalizator presupozițional. Într-o primă etapă, prezentăm echivalentele spaniole, conform lexicografiei bilingve hispano-portugheze și analizăm diferențele identificate: conectorul portughez ainda are mai mulți echivalenți în spaniolă, precum concesivul aun, un conector aditiv similar cu también sau asimismo. Pentru a valida echivalenții propuși în lucrările lexicografice hispano-portugheze, analizăm mai multe soluții propuse în traduceri literare.

Cuvinte cheie:Ainda, portugheză, spaniolă, întrebuințări pragmatice, traducere, analiză contrastivă.

Références bibliographiques :
Azeredo, J. C. (2008). Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha.
Cano-Aguilar, R. (2007). « Conectores de discurso en el español del siglo XVI ». Lexis. Revista de lingüística y literatura, 31 (1-2), 5-45.
Cunha, C. & L. F.Lindley Cintra (2000 [1984]). Nova Gramática do Português Contemporâneo, 16ª ed., Lisboa: Sá da Costa.
Domínguez, M. N. (2007). Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: Arco/Libros.
Garcés, M. P. (2008). La organización del discurso : marcadores de ordenación y de reformulación. Iberoamericana / Vervuert: Madrid / Frankfurt am Main.
Martín Zorraquino, M. A. & J. Portolés (1999). « Los marcadores del discurso ». In I. Bosque & V. Demonte (dirs). Gramática Descriptiva de la Lengua Española. vol. III. Madrid : Espasa Calpe, 4051-4213.
Lopes, Ó. (1971). Gramática simbólica do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Mateus, M. H. et al. (2003). Gramática da Língua Portuguesa, 5ª ed. Lisboa: Caminho.
Matos, S. (1999). Adverbiais de tempo em português contemporâneo: forma e significação. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Montolío, E. (2001). Conectores de la lengua escrita. Contra-argumentativos, consecutivos, aditivos y organizadores de la información. Barcelona: Ariel.
Neves, M. H. de Moura (2000). Gramática de Usos do Português. São Paulo: UNESP.
Pons-Rodríguez, L. (2010). « Los marcadores del discurso en la historia del español ». In O. Loureda Lamas & E. Acín-Villa (coords.), Los estudios sobre marcadores del discurso en español hoy. Madrid: Arco/Libros, 523-616.
Raposo, E. Paiva et al. (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Spinola, S. S. (2014). « E ainda por cima é loira ! L’ajout réalisant et l’ajout totalisant en portugais européen et en français ». In María Marta García Negroni (ed.), Marcadores del Discurso. Perspectivas y contrastes. Buenos Aires: Santiago Arcos editor, 251-264.
Real Academia Española (2009). Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa.
Sánchez López, C. (1999). « La negación ». In I. Bosque, & V. Demonte (eds.), Gramática Descriptiva del español. Madrid: Real Academia Española/Espasa Calpe. 2561-2634.
Zamboni, L. M. Simões (1978). Análise semântica da palavra « Ainda ». Mestrado em Linguística. Campinas : Universidade Estadual.

Dictionnaires:
Aurélio Buarque de H. F. (1986). Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Briz, A. et al. (coords.) (2008). Diccionario de partículas discursivas del español. En ligne: www.dpde.es. Dernière consultation : 08/10/2017.
Corominas, J. & Pascual, J. A. (1981). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.
Jiménez, L. N. & Alvar Ezquerra, M. (2007). Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XIV-1726) . Madrid: Arco Libros.
Silva, A. de Morais (1987). Novo dicionário compacto da língua portuguesa. Lisboa: Confluência.
*** (2001). Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Verbo.
*** (2001). Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva.

Corpus de traductions:
Pires, J. Cardoso. (1982). Balada da Praia dos Cães. Lisboa: O Jornal.
Pires, J. Cardoso. (1984). Balada de la playa de los perros. trad. Basilio Losada. Barcelona: Seix Barral.
Saramago, J. (1984). O Ano da Morte de Ricardo Reis. Lisboa: Caminho.
Saramago, José. (1998). El año de la muerte de Ricardo Reis. trad. Basilio Losada. Madrid: Alfaguarra.

Corpora:
CETEMpublico. En ligne : http://www.linguateca.pt/cetempublico/. Dernière consultation 08/10/2017.
Davies, M. & M. Ferreira (2006-). Corpus do Português : 45 million words, 1300s-1900s. En ligne : http://www.corpusdoportugues.org. Dernière consultation : 08/10/2017.
Real Academia Española. Banco de datos CORDE. En ligne : Corpus diacrónico del español. http://www.rae.es. Dernière consultation : 08/10/2017.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă