Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
  Articol:   LIMBA FRANCEZĂ MANIFESTĂ O TENDINŢĂ SPRE SUBORDONARE? OBSERVAŢII PE BAZA TRADUCERII ÎN FRANCEZĂ A UNOR TEXTE LITERARE BULGARE / LE FRANÇAIS MANIFESTE-T-IL UNE TENDANCE À LA SUBORDINATION ? OBSERVATIONS À PARTIR DE TRADUCTIONS EN FRANÇAIS DE TEXTES LITTÉRAIRES BULGARES.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Limba franceză manifestă o tendinţă spre subordonare? Observaţii pe baza traducerii în franceză a unor texte literare bulgare. Adoptând o abordare contrastivă, ne propunem să studiem subordonarea în franceză ca tendinţă constructivă a acestei limbi – mână în mână cu o viziune ierarhizantă – în opoziţie cu tendinţele de coordonare ale limbii bulgare şi a specificului adverbial. Analizele noastre se bazează pe un corpus format din texte literare bulgare şi traducerile acestora în franceză. Confruntarea exemplelor arată că subordonarea ierarhizată caracteristică limbii franceze influenţează considerabil deciziile traducătorilor de a îndepărta anumite posibilităţi de traducere (mai ales recursul la parataxă) în favoarea unei exprimări cât mai conforme cu specificităţile sintactice ale limbii ţintă. Criticând din punct de vedere traductologic legitimitatea unor asemenea modificări ghidate de căutarea unui idiomatism, utilizăm analiza traducerilor pentru a pune în evidenţă predilecţia limbii franceze spre subordonare.

Cuvinte cheie: traducere, ortonimie, subordonare, franceză, bulgară.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă