Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
  Articol:   PARTICULELE DE SUBORDONARE ÎN LIMBILE ROMANICE: IMPLICAŢIILE LOR ÎN PREZENŢA SAU ÎN ABSENŢA UNEI CONCORDANŢE A TIMPULUI VERBAL / LES PARTICULES DE SUBORDINATION DANS LES LANGUES ROMANES : LEUR IMPLICATION DANS LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE D’UNE “CONCORDANCE” DES TEMPS.

Autori:  ALVARO ROCCHETTI.
 
       
         
  Rezumat:  Particulele de subordonare în limbile romanice: implicaţiile lor în prezenţa sau în absenţa unei concordanţe a timpului verbal. Analizăm într-o primă etapă funcţionarea subordonării într-o limbă aglutinantă – limba turcă – a cărei sintaxă este comparabilă celei proprii vechii limbi indo-europene. Urmărim instalarea progresivă a unui tip nou de subordonare – subordonarea verbală – din indo-europeană spre latină şi până în limbile romanice, spre a preciza rolul ce revine conjuncţiilor în funcţionarea concordanţei timpurilor. Oferim astfel posibilitatea de a înţelege raţiunile care explică absenţa concordanţei timpurilor în română.

Cuvinte cheie: limbi romanice, Implicație, limbi aglutinante, Indoeuropeană, Latină, concordanța timpurilor

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă