Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
  Articol:   “CÂND E RÂNDUL ALTCUIVA SĂ SUBORDONEZE” / CUANDO ES EL OTRO EL QUE SUBORDINA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  “Când e rândul altcuiva să subordoneze”. Dacă în elaborarea cunoştinţelor gramaticale am lua în considerare producţiile interlocutive autentice, în aceeaşi măsură ca cele utilizate în enunţuri monolocutive, deseori fabricate ad-hoc, rezultatul nu ar mai fi acelaşi. Studiem în articolul de faţă fecunditatea explicativă a subordonatelor pe care le încorporăm în categoria numită co-construcţii (în spaniolă co-construcciones). Analizarea acestora nu a putut fi realizată decât în clipa în care am pornit de la o abordare mai pregnantă a limbii vorbite şi din momentul în care s-a născut convingerea unei uniuni solidare între sintaxă şi prozodie în enunţuri, propoziţionale sau nu. Revenirea la o analiză a enunţului care le produce ne obligă să revedem semnificaţia atribuită de către specialişti diferitelor tipuri de subordonare.

Cuvinte cheie: subordonare, analiza discursului, limbă vorbită.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă