Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   NARAŢIUNI DISTOPICE DESPRE STRANIA ŞI NEÎMBLANZITA REŢEA – WEB 2.0 ŞI DILUVIUL CULTURII PARTICIPATIVE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  În ultimii ani, conceptul-umbrelă Web 2.0 a început să tulbure peisajul cultural într-o manieră distopică. Această lucrare caută să sublinieze faptul că a privi această reţea 2.0 ca scop şi nu ca mijloc pentru a tinge un anumit scop poate crea propria sa implozie trasformând respectiva reţea intr-o distopie culturală majoră. Datorită faptului că toate corpurile informaţionale fac obiectul unei absorbţii culturale, ale unei reflecţii, împărtăşiri şi judecăţi performate de actanţii umani, problema diluviului informaţional devine din ce în ce mai complexă. Nevoia curatorie legată de conţinut devine presantă direct proporţional cu motivaţia de a stabili valori şi grade de calitate în ceea ce priveşte tipurile de conţinut Web 2.0. Studul de faţă doreşte sa ancheteze potenţialul distopic al acestei maşini intitulate Web 2.0 şi propune o nouă figură, cea a criticului interactiv 2.0. Această entitate are sarcina de a stabili excelenţa şi calitateaa în acest nestăpânit flux de datecare invadează zilnic reţeaua. Lucrarea va ridica astfel întrebări cu privire la rolul acestui critic interactiv ca soluţie pentru aparenta diminuare a rostului criticii tradiţionale ca incubator cultural în era Web 2.0.

Cuvinte cheie: Web 2.0, participare, stabilirea excelenţei şi a calităţii, critică, paradigma interactivă, critica 2.0.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă