Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   IDEEA DE GENERATIE LA CRITICUL ROMAN MIRCEA VULCANESCU / L’IDÉE DE GÉNÉRATION CHEZ LE CRITIQUE ROUMAIN MIRCEA VULCĂNESCU.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Studiul se referă la cel dintâi din cele trei momente “generaţioniste” care au fost înregistrate în istoria teoriei literare din România, acela al anilor 1930. Reprezentativ pentru acest prim moment este articolul Generaţie publicat de Mircea Vulcănescu în 1934 în revista „Criterion”. Autorul pornea de la concepţia monografică a lui Dimitrie Gusti, al cărui colaborator a fost, şi definea noţiunea de „generaţie” dintr-o perspectivă multiplă, căutând să-i evidenţieze toate sensurile: biologic, sociologic, istoric, psihologic, cultural şi economic. În explicaţiile sale, Vulcănescu a acordat o importanţă deosebită influenţei pe care o exercită evenimentul istoric şi situaţia socială asupra oamenilor dintr-o epocă. Pe de altă parte, el a înţeles foarte bine că nici separat şi nici împreună aceşti doi factori nu pot duce la constituirea unei generaţii dacă lipseşte suportul biologic al vârstei, cel care condiţionează şi modulează orice influenţă catalizatoare primită din istorie sau din societate. Generaţia este, întâi de toate, o categorie de vârstă, unită printr-un sentiment de solidaritate şi printr-un set de interese comune. Studiul a devenit imediat un reper în reflecţia indigenă asupra problemei şi a creat emulaţie în rândul criticilor literari români.

Cuvinte cheie: Literatura română, Mircea Vulcănescu, generaţii literare.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă