Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   REVOLUŢIA LA ION VINEA ÎNTRE UTOPIE SOCIALĂ ŞI PROIECT ARTISTIC / LA RÉVOLUTION CHEZ ION VINEA – ENTRE UTOPIE SOCIALE ET PROJET ARTISTIQUE.

Autori:  SANDA CORDOŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul îşi propune să identifice accepţiunile în care apare tema revoluţiei în reflecţia lui Ion Vinea (1895-1964), important scriitor al secolului XX, director al unor publicaţii care au catalizat ideile literare şi social-politice din România. La fel ca alţi intelectuali de stânga şi asemenea majorităţii scriitorilor din cercurile de avangardă, Vinea se ocupă în mod constant şi pledează pentru revoluţia socială (care trebuie să aibă la bază un ”gând creator” şi un proiect umanist), a cărei ipostază reuşită o găseşte în URSS (considerată ”o mare putere pacifică şi antirevizionistă”). Treptat, scriitorul descoperă că revoluţia întrupată nu este, însă, o lume dreaptă a proletarilor, ci un spaţiu de manevră al politicienilor şi denunţă caracterul utopic al acesteia (inclusiv faptul că în URSS există ”un regim despotic”). A doua ipostază a revoluţiei care îl preocupă pe Ion Vinea este cea artistică, pentru care îşi găseşte modele şi aliaţi în cercurile literare occidentale. Spre deosebire, însă, de Tristan Tzara, vechiul său prieten, o asemenea revoluţie exclude scandalul şi exhibiţia, fiind definită ca o revoluţie sufletească şi, totodată, ca o modalitate de construcţie identitară, ce garantează europenizarea literaturii române.

Cuvinte cheie: revoluţie, bolşevism, anarhism, avangardă, europenizare.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă