Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   SUBMINAREA COEZIUNII GEOGRAFIEI MONSTRUOASE ÎN OPERELE 1984 (GEORGE ORWELL) ŞI MINUNATA LUME NOUĂ (ALDOUS HUXLEY) EROTISM, DIZIDENŢĂ ŞI INDIVIDUALISM.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Obiectul studiului de faţă este o analiză a spaţiilor geografice proprii universurilor distopice create de Orwell si Huxley. În particular este o analiză a reacţiei anumitor personaje în faţa procesului de dezumanizare şi dezintegrare psihică cauzat de influenţa acestor spaţii. Studiul îşi propune a arăta modul în care coeziunea spaţiului literar distopic este subminată de acţiunea independentă a figurilor literare care se îndepărtează de cultura masificată specifică universurilor ficţionale de acest tip. Cercetătorii au observat modul în care, în cadrul lumilor ficţionale distopice, naturalul este marginalizat şi înlocuit cu artificialitatea impusă a oraşului distopic. Putem însă de asemenea observa, ca o consecinţă a acestei marginalizări, puncte/spatii de erupţie ale naturalului reprimat care sunt reprezentate de autori fie la nivelul geografiei simbolice a lumii ficţionale, fie la nivelul psihicului individual în cazul anumitor personaje. Aceste puncte au potenţialul de a submina temporar influenţa negativa a spaţiului geografic dominant. Reuşita unei astfel de revoluţii spaţial-mentale este mai puţin relevantă pentru studiul de faţă, importantă fiind mai degrabă inventarierea şi analizarea celor care par a perturba ordinea şi organizarea obişnuită a lumilor ficţionale distopice din interior. Studiul îşi propune să arate cum erotismul şi idividualismul sunt două astfel de puncte strâns legate de topografia celor două universuri ficţionale puse în discuţie.

Cuvinte cheie: Aldous Huxley, George Orwell, antiutopie, erotism, dizidenţă, individualism.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă