Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   REPREZENTAREA MORŢII ÎN LITERATURA. ILUZII CULTURALE ŞI PRINCIPII TEORETICE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Studiul nostru îşi propune să examineze aspectele principale ale reprezentării morţii în literatură, ca proces simultan socio-cultural şi estetic şi să sublinieze existenţa unei relaţii strânsă între, pe de o parte, iluzia culturală a transcenderii ori relativizării puterii şi realităţii morţii şi, de cealaltă parte, principiile teoretice majore sub care literatura este sau a fost privită. Pe urmele unor teoreticieni actuali ai literaturii, definim reprezentarea literară ca o medie între mimesis şi semiosis şi cercetăm ce impact are acest lucru asupra morţii ca obiect de reprezentat. Discutăm despre limbaj, în calitatea sa de instrument literar primar, ca fiind atât o îndepărtare de moarte, cât şi o formă thanatică prin excelenţă. De asemenea, analizăm critic unele perspective şi teorii ale reprezentării literare în general, perspective şi teorii construite pe binomul literatură-moarte, arătând că, în general, este vorba despre două direcţii semnificative de interpretare, cea a vitalităţii excesive şi cea a surplusului de moarte, şi surprinzând iluziile culturale care le subîntind. Ultimul capitol de dinaintea concluziilor are în vedere statutul şi funcţiile morţii în literatură, urmărind, între altele, să lămurească anumite prejudecăţi şi stereotipuri cu privire la acestea.

Cuvinte cheie: moarte, literatură, iluzie culturală, reprezentare, mimesis, semiosis, limbaj.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă