Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   FAPTIC ŞI FIGURAL. DESPRE ROMANUL THE LOST DE DANIEL MENDELSOHN / FACTUAL AND FIGURAL: ON DANIEL MENDELSOHN’S THE LOST.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Faptic şi figural. Despre romanul The Lost de Daniel Mendelsohn. Intenţia studiului de faţă este aceea de a evidenţia câteva dintre nelimitatele posibilităţi hermeneutice oferite de o capodoperă care, considerăm, este cvasi-necunoscută cititorilor din România, exceptând, probabil, cercurile academice. Romanul lui Mendelsohn, The Lost, ne prezintă o abominabilă saga familială, tălmăcită ca un palimpsest, în care faimoasa expresie a lui Truman Capote, “romanul non-ficţiune”, este depăşită prin genialul joc intertextual dintre faptic şi figural.

Cuvinte-cheie: identitate evreiască, Holocaust, Al Doilea Război Mondial, Tora, arbore genealogic, intertextualitate, hipertext. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă