Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   DISCORDANCES DANS LE CORPS DU LANGAGE : QUAND L’ARBITRAIRE DEVIENT „MOTIVATION PHONIQUE-COMPOSITIONNELLE” / DISCORDANȚE ÎNTRE COMPONENTELE LIMBAJULUI: CÂND DEVINE LIBERUL ARBITRU „MOTIVARE FONETICO-COMPOZIȚIONALĂ”.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Problema dezbătută a liberului arbitru a semnului lingvistic își are rădăcinile în opera lui Aristotel De Interpretatione, sau mai degrabă în gândirii lui. O problemă care, având o parte obiectivă și o parte subiectivă, a traversat, fără a avea repercursiuni asupra ei, aproape două secole. Învățătura lui Aristotel κατα συνθηκην înainte , care a stabilit că factorii limbajului sunt produși ai convenției, și apariția gândirii lui Saussure pe urmă, a bulversat concepția materialistă a limbajului, stabilind ca paradigma liberului arbitru să continue indisputabil să domine panorama studiilor lingvistice. Uneori, lingviștii care au încercat să propună și să stabilească o nouă paradigmă care să contravină concepției de liber arbitru a limbajului, nu numai că erau atacați în mod serios dar și uitați imediat și nu mai erau consultați niciodată. În acestă muncă, rolul nostru, alături de iluștrii lingviști, este de a încuraja exprimarea oamenilor care au susținut așa-numita paradigmă a substanței, concepție bazată pe o abordare psiho-biologică, care incearcă să ofere, prin a-l cita pe Bühler, o fațetă fonică cuvintelor.

Cuvinte cheie: liber arbitru, motivație, fonetică articulatoare, paradigmă a substanței, semn.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă