Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   LE PRÉFIXE RE- EN ROUMAIN ET EN FRANÇAIS À PARTIR DU DICTIONNAIRE BILINGUE D’ALEXANDRE VAILLANT / PREFIXUL RE - ÎN LIMBA ROMANĂ ȘI ÎN FRANCEZĂ PORNIND DE LA DICȚIONARULUI BILINGV AL LUI ALEXANDRE VAILLANT.

Autori:  OANA AURELIA GENCĂRĂU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.
 
       
         
  Rezumat:  Un prefix de origine romanică, important în inventarierea derivatelor acestor limbi, în mod special ale limbii franceze, re- încă trezește interes dintr-un punct de vedere etimologic, dar, de asemenea, și din perspectiva productivității lui și a relațiilor cu alte derivate romanice sau nonromanice. Prefixul a avut o evoluție aparte în cadrul limbii române, unde, pe de-o parte este moștenit din limba latină și a fost păstrat într-o serie de derivate, și, pe de altă parte, este împrumutat din limba franceză și italiană; prefixul moștenit, opus celui romanic, are aceeași formă cu un prefix slav, și anume ră-. În etapele care au urmat împrumuturile termenilor romanici, latinescul re-, transformat în română în ră-, pare a fi înlocuit cu prefixul slav având aceeași formă. Numeroasele apariții, pe care un dicționar bilingv din prima jumătate a secolului nouăsprezece le reunește, demonstrează preferința clară a derivării romanice în detrimentul omonimului slav. Dorim să semnalăm consecinţele derivaţionale datorate prefixului împrumutat, precum şi concurenţa între formele re- și ră- pornind de la un dicţionar bilingv publicat într-o perioadă în care prefixul re- pare să fi avut un rol semnificativ în practicile de derivare din limba română.

Cuvinte cheie: prefix, derivare, dicționar, slav, latin, romanic.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă