Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2016  
         
  Articol:   25-ÅRSJUBILEET AV NORSKUNDERVISNINGEN PÅ BACHELORNIVÅ, OG 15-ÅRSJUBILEET AV INSTITUTTET FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATUR VED BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITETET.

Autori:  SANDA TOMESCU BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  Dette spesialnummeret av Studia Univeristatis Babeş-Bolyai. Philologia tilbyr plass til utgivelsen av bidrag som presenterer norsk språk, litteratur og kultur, forfattet av de fleste gjesteforeleserne som har besøkt Instituttet for skandinaviske språk og litteratur ved Filologifakultetet i de siste femten årene. Denne utgivelsen markerer 25-årsjubileet av norskundervisningen i Cluj på bachelornivå, og også 15-årsjubileet av Instituttet for norsk språk og litteratur. Jeg vil uttrykke en varm takk til gjesteforeleserne hvis akademiske og vitenskapelige prestisje og bidrag beærer både tidsskriftet Studia og Babeş-Bolyai-Universitetet. Artiklene omfatter et bredt antall forskningsemner, og formidler en dypere forståelse av norsk språk og kultur, både i en skandinavisk og en internasjonal sammenheng. Samtidig er disse artiklene et uttrykk for den nære norsk-rumenske kulturkontakten som har blitt utviklet ved hjelp av norske institusjoner og universiteter i samarbeid med norskfaget i Cluj gjennom 25 år.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă