Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
  Articol:   SUPINUL ROMÂNESC, PARTICIPIUL ANALITIC CATALAN ŞI EXPRIMAREA OBLIGAŢIEI IN ITALIANĂ PRIN UTILIZAREA LUI ANDARE ŞI A PARTICIPIULUI TRECUT: ACELASI TIP DE EXPLICAŢIE? / SUPIN ROUMAIN, PARFAIT ANALYTIQUE CATALAN ET EXPRESSION DE L’OBLIGATION EN ITALIEN AVEC ANDARE + PARTICIPE PASSÉ : MÊME TYPE D’EXPLICATION ?.

Autori:  ALVARO ROCCHETTI.
 
       
         
  Rezumat:  Supinul românesc, participiul analitic catalan şi exprimarea obligaţiei in italiană prin utilizarea lui andare şi a participiului trecut: acelasi tip de explicaţie? Articolul de faţă este un studiu al particularităţilor limbilor latine în ceea ce priveşte modul cvasinominal (supinul românesc, perfectul periferic catalan şi exprimarea obigaţiei în italiană prin folosirea lui andare şi a participiului trecut) în lumina lingvisticii psihomecanice. Noţiunile de preluare externă şi internă mi-au permis să disting între participiul trecut şi supin în română. Perfectul perifrastic catalan este văzut ca o formă de deflexivitate care utilizează preluarea externă la nivelul infinitivului şi un auxiliar perfectiv printr-o generalizare a radicalului vadere – acelaşi la persoanele complexe – în detrimentul lui anar.

Cuvinte cheie: supin românesc, perfect analitic catalan, andare, participiu. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă