Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   LIMBAJUL CA REPREZENTARE A ABSURDULUI ÎN ROMANUL „AŞTEPTÂNDU-L PE GODOT” AL LUI S. BECKETT.

Autori:  ANNAMARIA STAN.
 
       
         
  Rezumat:  Limbajul lui Beckett acţionează ca un simbol al absurdului în operele sale, iar „Aşteptându-l pe Godott” nu face excepţie. Scopul acestui articol este analizarea limbajului folosit în operă ca reprezentare a vidului şi a sinelui. Limbajul lui Beckett încearcă să exprime inexprimabilul într-un joc lingvistic ce reuneşte limitele dintre înţeles şi absenţa acestuia. Chiar în aceasta din urmă autorul găseşte unealta perfectă pentru atingerea scopului operelor sale: de a transmite audienţei tema literară a vidului. Cercetarea tratează ideile filosofice ale autorului privind nimicnicia şi preocuparea sa pentru absurd, într-una dintre operele sale cele mai reprezentative.

Cuvinte cheie: absurd, Beckett, Godot, limbaj, vid.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă