Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   LA MÉTAPHORE DANS LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES / METAFORA ÎN DESCOPERIRILE ŞTIINŢIFICE.

Autori:  ISABELLE OLIVEIRA.
 
       
         
  Rezumat:  Această lucrare are ca scop analiza metaforei în limbajul de specialitate, un domeniu recent de cercetare. În această privinţă metafora terminologică nu ar mai fi un specific exclusiv al scriitorilor, ci un garant al adevarului în limbajul ştiinţific. Ar avea consecinţe asupra oricăror părţi implicate. Întrebarea este dacă sensul conotativ ar fi compatibil cu dorinţa de acurateţe a ştiinţei. Departe de a fi un factor de confuzie care să umbrească discursul ştiinţific, metafora este un mijloc de înţelegere deoarece ajută la receptarea vizibilă şi cu familiaritate a unui obiect. Deseori metafora în acest context apare ca un instrument euristic şi nu ca un obstacol epistemiologic. Asocierea de idei este considerată ca fiind cheia care declanşează cunoşsterea şi care duce către un câmp de încolţire ştiinţifică; metafora nu este privită doar ca un simplu mod de a vorbi, ci ca o unealtă cognitivă, o componentă a experienţei noastre cu lumea.

Cuvinte cheie: metaforă terminologică, cunoaştere, inovaţie ştiinţifică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă