Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   L’APPORT DE LA THÉORIE ICONIQUE DU SIGNE À LA NAISSANCE DE LA LINGUISTIQUE COMPARÉE / CONTRIBUŢIA TEORIEI ICONICE A SEMNELOR LA NAŞTEREA LINGVISTICII COMPARATE.

Autori:  LUCA NOBILE.
 
       
         
  Rezumat:  Prima pagină a cărţii lui Franz Bopp,”Vergleichende Grammatik” (1833-1849) distanţeaza teoria iconică ce dominase lingvistica europeană în timpul Revoluţiei de sub domnia lui Napoleon. În orice caz, această discontinuitate evidentă şi politică nu poate anula continuitatea implicită, epistemiologică pe care Bopp o foloseşte pe aceeaşi pagină. În special, perechea adjectivală „mecanic şi fizic (legi)” provine din tratatul lui Charles de Brosses, „Tratat de forare mecanică a limbilor şi de principii fizice de etimologie”(1765). În acest titlu perechea indică cele două inovaţii importante pe care teoria iconică din secolul XVIII le introduce în ştiinţa limbii. “Mecanic” se referă la faptul că oferă o fundaţie logică pentru originea naturală a limbii, împotriva teoriilor tradiţionale, teologice, bazate pe samavolnicia aristotelică. Această demonstraţie logică deschide spaţiul epistemiologic al preistoriei linvistice, permiţându-i lui Bopp să plaseze aici familia indo-europeană (1816). „Fizic” se referă la faptul că prin teoria iconică trebuie ca fonetica să fie aplicată sistematic studiilor etimologice, în detrimentul perspectivelor tradiţionale în scris. Această inovaţie metodologică stabileşte centralitatea modificărilor homorganice, permiţându-i lui Jacob Grimm să-şi formuleze legea „Lanţului de sunete” (Sound Shift Law) (1822).

Cuvinte cheie: iconicitate, samavolnicie, originea limbii, fonetică articulatorie, semn.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă