Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   LA THÉORIE DES COGNÈMES ET LES LANGUES ROMANES: L’ALTERNANCE I / A DANS LES MICROSYSTÈMES GRAMMATICAUX DE L’ESPAGNOL ET DE L’ITALIEN / TEORIA COGNEMELOR ŞI LIMBILE ROMANICE: ALTERNAŢA „I/A” ÎN MICROSISTEMELE GRAMATICALE DALE LIMBILOR SPANIOLĂ ŞI ITALIANĂ.

Autori:  DIDIER BOTTINEAU.
 
       
         
  Rezumat:  Conform teoriei cognemelor, în mult dintre limbile fără o legătură tipologică, forma fonemică a morfemelor gramaticale este caracterizată de procesele dinamice executate de interpret pe parcursul creării înţelesului: valoarea de bază a semnificatului este legată prin forma de experienţă senzitivă a gesticii efectuate de semnificant. Acest studiu de caz prezintă rolul şi folosirea alternanţei „i/a” în spaniolă şi italiană, în câteva asisteme gramatice : adverbele de spaţiu aqui/qui(aici), acá/qua(colea), allí/lí(într-aclo), allá/lá(colo) şi prepoziţiile (di şi da =de, al lui, /de atunci, de la din italiană).

Cuvinte cheie : cogneme,construirea înţelesului, limbi romanice, alternanaţă vocalică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă