Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   LA SÉQUENCE DÉFINITIONNELLE DANS LES DICTIONNAIRES BILINGUES. MÉTALANGUE ET MÉTASIGNES. DOMAINE FRANÇAIS-ROUMAIN-FRANÇAIS / DEFINIŢIILE ÎN DICŢIONARELE BILINGVE. METALIMBAJ ŞI METASIMBOLURI. DOMENIUL FRANCEZ-ROMÂN, ROMÂN-FRANCEZ.

Autori:  OANA AURELIA GENCĂRĂU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.
 
       
         
  Rezumat:  În opinia autorilor, dicţionarele bilingve sunt expresia nevoii de a transpune imediat cuvinte dintr-o limbă în alta. Astfel, putem afirma că acestea sunt expresia nevoilor lexicale imediate ale vorbitorului. Dicţionarele bilingve român-francez şi francez-român probează faptul că termenii din franceză substituie unităţi de lexic în română în anumite domenii ale modernizării lexicului românesc . În secolul XIX termenii de provenienţă franceză suplineau în română absenţa unităţilor de lexic corespondent, remediind astfel un gol în comunicare. Procesul evidenţiază o societate românească deschisă spre nou, o recuepare a chipului romanic al societăţii româneşti.

Cuvinte cheie: dictionar bilingv, definiţii semantice, sinonime, omonime, parafrază, vocabular specializat, abreviere, franceză, română.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă