Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   LE TRAITEMENT DES EMPRUNTS DU FRANÇAIS AUX AUTRES LANGUES ROMANES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE TLF-ÉTYM / PRELUCRAREA ÎMPRUMUTURILOR DIN FRANCEZĂ ÎN ALTE LIMBI ROMANICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE STUDIU TLF-ETYM.

Autori:  MARTA ANDRONACHE.
 
       
         
  Rezumat:  Prin acest articol se urmăreşte analiza diferitelor împrumuturi ale limbii franceze din alte limbi romanice, cu referire la studii recente (Swiggers 1998, Chambon 1997, Wilpert 2006, Chambon&Charles 2007) care au discutat această problemă (specifică lexicologiilor franceze şi romanice). Analiza are la baza conceptul de etimologie ca istorie a cuvantului (Baldinger 1959, Stadtler 1996), potrivit căruia descoperirea etimologiei unui lexem atinge subiectul folosirii împrumuturilor existente în franceză, din alte limbi romanice, începând cu studiul TLF-Etym (http://www.atilf.fr/tlf-etym), realizat de ATILF, care propune o revizuire selctivă a referinţelor etimologice din TLFi (baza limbii franeze informatizate). Pornind de la patru exemple de imprumuturi: „jas” = stână (împrumutat din occitană), „ballerina” = balerină (împrumutat din italiană), „caravelle” = caravelă (împrumutat din portugheză) şi „tsuica” = băutură alcoolică românească făcută din prune (împrumutat din română), se vor arăta metodele aplicate în elegerile lexicografice şi problemele ivite. Programul TLF-ETYM privind împrumuturile în română este bazat pe metode coerente de lexicografie istorică. La un nivel mai teoretic, se optează pentru o etimologie franceză clar integrată în studiile romanice.

Cuvinte cheie: etimologie, franceză, lexicografie, împrumut, limbi romanice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă