Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   RECHERCHE LINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES. UN EXEMPLE: L’EXPRESSION DE LA POSSESSION EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS / STUDIUL LINGVISTIC ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE. EXEMPLU: EXPRIMAREA POSESIEI ÎN ITALIANĂ ŞI FRANCEZĂ.

Autori:  GIANCARLO GERLINI.
 
       
         
  Rezumat:  Pronumele posesive în italiană aparţin categoriei determinanţilor opţionali, în timp ce posesivele în franceză sunt obligatorii. Acest fapt unic determină o gamă întreagă de diferenţe privind modul în care sunt folosite: prezenţa sau absenţa unui articol (mon livre, il mio librio= cartea mea), schimbarea categoriei gramaticale (un de mes amis, un mio amico= unul din prietenii mei), alternarea între pronumele personal şi posesiv ( il met son chapeau, si mette si capelloo). În italiană absenţa articolului dinaintea numelor proprii se datorează faptului că sunt construite ca apelative.

Cuvinte cheie: posesive, pronume atonic, nume proprii
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă