Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2003  
         
  Articol:   KREATIVITÄT IN DER ÜBERSETZUNG RELATIVER AUSGANGSSPRACHKENNTNISSE (L. N.TOLSTOI, DIE KINDHEIT) / CREATIVITATEA TRADUCĂTORILOR ÎN CAZUL POSEDĂRII RELATIVE A LIMBII SURSĂ (L.N.TOLSTOI, DIE KINDHEIT).

Autori:  PETRU FORNA, SANDA MISIRIANŢU.
 
       
         
  Rezumat:  Creativitatea traducătorilor în cazul posedării relative a limbii sursă (L.N.Tolstoi, Die kindheit). În sfera preocupărilor ce vizează teoria traducerii, se înscrie şi acest demers al nostru, prin care încercăm să arătăm care este contribuţia traducătorilor atunci când aceştia sunt puşi în situaţia de a transpune dintr-o limbă în alta nu numai conţinuturile, ci şi greşelile de limbă, respectiv echivalenţele semantice ale unor structuri performate de un vorbitor cu o competenţă de comunicare imperfectă. Avem în vedere cazul lui Karl Ivanaci, institutor neamţ, personaj al lui Lev Tolstoi, pus în situaţia de a utiliza limba rusă, şi „observat” în ipostazele în care săvârşeşte greşeli ce se subscriu preponderent sferei fenomenelor de natură gramaticală şi fonetică. Ceea ce ne-a interesat ţine de competenţa traducătorilor de a reda în română replicile în rusă ale lui Karl Ivanaci, modul în care aceştia au transpus în română „specificul stricat” al rusei vorbite de un neamţ. Creativitatea şi cunoştinţele filologice le-au permis traducătorilor să redea cu savoare şi măiestrie caracteristicile limbajului personajului, traducerea urmărind nu atât corespondenţa abaterilor de la normă în cele două limbi, cât re-compunerea textului literar, creaţia lexicală şi de sens la care trebuie să recurgă cel ce se încumetă să traducă un astfel de text.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă