Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   CORPURI EXPERIMENTALE: ANIMALELE, ȘTIINȚA ȘI COLECTIVITATEA ÎN PROZA SCURTĂ CONTEMPORANĂ / EXPERIMENTAL BODIES: ANIMALS, SCIENCE, AND COLLECTIVITY IN CONTEMPORARY SHORT-FORM FICTION.

Autori:  SHANNON LAMBERT.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.2.05

Article history: Received: 17 February 2022; Revised: 20 May 2022; Accepted: 26 May 2022; Available online: 30 June 2022; Available print: 30 June 2022
pp. 89-111

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Corpuri experimentale: animalele, știința și colectivitatea în proza scurtă contemporană. În timpul relativ scurt de la înființarea acestui domeniu de cercetare, studiile literare despre animale au avansat semnificativ pe teren intelectual, traversând milenii de întâlniri între om și animal, și surprinzând aspecte precum proprietatea asupra animalelor de companie și reproducerea acestora, vânătoarea, agricultura și biotehnologia. Cu toate acestea, puțini cercetători și-au concentrat atenția asupra animalelor experimentale – cu alte cuvinte, asupra animalelor utilizate în experimente în interiorul și în afara laboratoarelor. Și mai puțini au investigat provocările estetice și etice ale reprezentării colective a acestor animale (și a animalelor literare în general). În articolul de față, mă folosesc de polisemia „experimentalului” pentru a gândi împreună forme literare inovatoare și descrieri ale cercetării științifice și experimentării. Specific, mă refer la unele dintre tensiunile care apar în gândirea despre experimentele literare ce conțin reprezentări de colectivități de animale în știință. În loc de un studiu aprofundat al unui singur text, recurg la vocabularul prozei „flash” al Nataliei Cecire (2019) pentru a arăta modul în care povestirile „Grounded: God Glows” (2107) de Tania Hershman, „Us” (2013) de Karen Joy Fowler, precum și un fragment din Bird Lovers, Backyard (2010) de Thalia Field constituie o ecologie a textelor experimentale care, luate unul lângă celălat, evidențiază modele ale multiplicității și mișcării animaliere. Recurgând la strategii literare precum fragmentarea, narațiunea colectivă, sinecdocă și juxtapunere, susțin că, spre deosebire de genul de „roman experimental” pe care îl avea în vedere Zola, care își domină subiectul/subiecții dintr-o privire, instantaneele colectivităților animaliere din textele lui Hershman, Fowler și Field se acumulează formând o colectivitate fulgurantă și hibridă de corpuri care se opun impersonalizării și generalizării unei „metode experimentale” – metodă ce caută adesea să transforme asemenea corpuri în date lizibile și interpretabile.

Cuvinte-cheie: animale de laborator, experimentare, flash, formă, fragmentare, narațiuni colective, sinecdocă, juxtapunere
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă