Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   REPREZENTĂRI EXPRESIVE ALE APARTENENŢEI ETNICE ÎN ORGANIZAŢIILE ROMÂNO-AMERICANILOR DIN CALIFORNIA / EXPRESSIVE ENACTMENTS OF ETHNIC MEMBERSHIP IN THE ROMANIAN-AMERICAN ORGANIZATIONS FROM CALIFORNIA.

Autori:  RALUCA ROGOVEANU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.2.18
Published Online: 2021-06-30
Published Print: 2021-06-30
pp. 267-280
FULL PDF

Reprezentări expresive ale apartenenţei etnice în organizaţiile româno-americanilor din California. Lucrarea analizează misiunea și reprezentările culturale ale organizațiilor etnice românesti din California și pune in evidență modul în care româno-americanii își negociază apartenența etnică în calitate de indivizi și ca membri ai unui grup etnic. Organizațiile românesti sunt descrise ca spații ale cunoașterii etnice, construite pe baza unei viziuni despre spiritul românesc în Statele Unite. Studiul analizează discursurile eterogene ale celor mai vizibile asociații etnice româneşti din California și identifică principalele practici culturale ale acestora care încapsulează cultura românească în artefacte și evenimente culturale, mărci ale etnicităţii.

Cuvinte-cheie: româno-americani, California, organizaţie/asociaţie etnică, practici culturale, identitate, reprezentare
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă