Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   FUNCŢIONAREA IMPERFECTULUI LUDIC * LE FONCTIONNEMENT DE L’IMPARFAIT LUDIQUE.

Autori:  IULIANA-ANCA MATEIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.2.13
Published Online: 2020-05-10
Published Print: 2020-06-29
pp. 183-204
FULL PDF

Funcţionarea imperfectului ludic. În cadrul articolului, formulăm o ipoteză privind modul de funcţionare a imperfectului ludic în urma unei analize de corpus oral în limba română. Pornind de la ideea că semnificaţia imperfectului ludic derivă din interacţiunea semnificatului său cu elemente de sens datorate cotextului (prezenţa formulei ziceam că şi a altor timpuri verbale), respectiv contextului situaţional (interacţiune de tip joc simbolic), într-o primă etapă, vom prezenta câteva caracteristici ale jocului simbolic relevante pentru analiza noastră, urmând ca, în partea a doua, să prezentăm modul de abordare a imperfectului ludic în literatura de specialitate, iar în partea a treia, să construim şi ilustrăm cu exemple din corpus propria noastră ipoteză asupra rolului specific al imperfectului în desfăşurarea jocului. Asociat de cele mai multe ori cu expresia ziceam că, folosită cu sensul „ne prefacem că”, imperfectul ludic e folosit pentru a semnala că procesele denumite se desfăşoară într-o altă lume, creată de vorbitor la nivel de discurs, o lume imaginară.

Cuvinte-cheie: imperfect ludic, modal, ziceam că, lume imaginară, joc simbolic.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă