Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   ASPECTE ALE ACTIVITĂŢILOR DE FORMULARE ÎNTR-UN CORPUS DE FRANCEZĂ L2 ÎN CONTEXT ACADEMIC. PE BAZA UNUI CORPUS DE FRANCEZĂ VORBITĂ * ASPECTS DU TRAVAIL DE FORMULATION DANS L’INTERACTION EN CONTEXTE ACADÉMIQUE EXOLINGUE. À BASE D’UN CORPUS DE FRANÇAIS PARLÉ.

Autori:  ILEANA GEORGIANA TODORAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.2.10
Published Online: 2020-05-10
Published Print: 2020-06-29
pp. 141-154
FULL PDF

Aspecte ale activităţilor de formulare într-un corpus de franceză L2 în context academic. Pe baza unui corpus de franceză vorbită . În acest articol prezint un rezumat al tezei mele de doctorat, cu acelaşi titlu. Cercetarea priveşte o serie de fenomene eterogene care apar în vorbirea spontană ca urme ale elaborării acesteia precum: euh de ezitare, repetiţii, reformulări etc. Corpusul pe care l-am folosit cuprinde interacţiuni între vorbitori nativi şi non-nativi de franceză în context academic. Analizele de corpus ne-au condus către rezultate originale pertinente pentru lingvistică şi didactica limbii franceze ca limbă străină.

Cuvinte-cheie: vorbire spontană, ezitări, corpus de franceză L2
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă