Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   ROM. ATUNCI ȘI SP. ENTONCES: DE LA ADVERBE LA MARCATORI DISCURSIVI. CONVERGENȚE ȘI DIVERGENȚE * ROM. ATUNCI AND SP. ENTONCES: FROM ADVERBS TO DISCOURSE MARKERS. SOME CONVERGENCES AND DIVERGENCES.

Autori:  CECILIA MIHAELA POPESCU, OANA ADRIANA DUȚĂ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.2.04
Published Online: 2020-05-10
Published Print: 2020-06-29
pp. 47-62
FULL PDF

Rom. atunci și sp. entonces: de la adverbe la marcatori discursivi. Convergențe și divergențe. Studiul de față descrie comportamentul semantic și funcțional al adverbului românesc atunci și al adverbului spaniol entonces. Această abordare contrastivă propune o tipologie comună pentru valorile discursive ale acestor două elemente lexicale cu etimon comun și arată că evoluția lor a fost una similară, de la adverb temporal la marcator discursiv polifuncțional. Utilizând exemple din corpusul CoRoLa pentru limba română și din corpusul CORPES pentru limba spaniolă, studiul evidențiază faptul că atunci și entonces acoperă o gamă în mare parte asemănătoare de funcții discursive, însă cu diferite grade de dezvoltare.

Cuvinte cheie : rom. atunci, sp. entonces, marcatori discursivi, valori argumentative, funcție metatextuală, analiză intradiscursivă și interdiscursivă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă