Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   PARTICULARITĂȚI SINTACTICE ALE LIMBAJULUI TINERILOR ROMÂNI ȘI SPANIOLI ÎN MEDIUL REȚELELOR SOCIALE * PARTICULARIDADES SINTÁCTICAS DEL LENGUAJE DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y RUMANOS EN LAS REDES SOCIALES.

Autori:  CARMEN-VALENTINA CANDALE.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.2.01
Published Online: 2020-05-10
Published Print: 2020-06-29
pp. 15-28
FULL PDF

Particularități sintactice ale limbajului tinerilor români și spanioli în mediul rețelelor sociale. Evoluția tehnologică de la Web 1.0 la Web 2.0 a generat apariția de noi modalități de comunicare pe internet, care îi permit utilizatorului crearea de conținut variat și favorizează astfel utilizarea unui limbaj care corespunde, în primul rând, subiectivității acestuia și doar, în mod secundar, normelor limbii și principiilor de organizare a discursului proprii limbii standard. Scopul acestui studiu este acela de a analiza comparativ trăsăturile sintactice specifice acestui tip de limbaj, în cadrul grupului social al tinerilor spanioli și în cel al tinerilor români, utilizând, pentru aceasta, un corpus alcătuit din mostre de limbaj colectate de pe patru dintre cele mai utilizate platforme sociale actuale: Facebook, Instagram, Twitter și Tinder. Prin urmare, unele dintre cele mai relevante trăsături identificate sunt: ordinea pragmatică a unităților enunțului, propensiunea înspre utilizarea coordonării și a conexiunii creative a enunțurilor, prezența construcțiilor neorganizate în jurul unui verb la formă personală, inserarea elementelor grafice și a linkurilor în text și folosirea exclamațiilor și a interogațiilor.

Cuvinte-cheie: Web 2.0, social media, limbajul tinerilor, sociolingvistică, ordine pragmatică, dislocații, oralitate, sintaxă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă