Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   POLITICILE LINGVISTICE ÎN NORVEGIA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚEI MULTICULTURALE / LANGUAGE POLICIES IN NORWAY AND THE DEVELOPMENT OF THE MULTILINGUAL COMPETENCE.

Autori:  RALUCA POP, RALUCA-DANIELA RĂDUȚ.
 
       
         
  Rezumat:  
Politicile lingvistice în Norvegia și dezvoltarea competenței multiculturale. Norvegia, care a devenit treptat o societate multiculturală, recunoaște, prin intermediul politicilor lingvistice elaborate, importanța comunicării eficiente în diverse contexte culturale și lingvistice. Lucrarea de față își propune să ofere o imagine amplă asupra sistemului educațional norvegian și să indice schimbările parcurse de acesta în vederea adaptării la progresele tehnologice și la internaționalizarea educației. În plus, dezvoltarea competenței comunicative interculturale a devenit o prerechizită în societatea Norvegiană multiculturală și multilingvă unde mobilitatea a fost intensificată. Datorită acestor aspecte, contextul educațional norvegian precum și politicile educaționale norvegiene au fost nevoite să se adapteze acestor schimbări și să utilizeze aceste cunoștințe obținute în finalități pedagogice bine definite.

Cuvinte-cheie: predarea limbilor străine, cultură, competența comunicativă interculturală, politică lingvistică, predarea centrată pe elev, predarea diferențiată, competența multilingvă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă