Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   IDEEA DE PROGRESIE ÎN PROIECTAREA CURRICULARĂ A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ (RLS) / THE IDEA OF PROGRESSION IN DESIGNING THE CURRICULUM OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RFL).

Autori:  ELENA PLATON.
 
       
         
  Rezumat:  
Ideea de progresie în proiectarea curriculară a limbii române ca limbă străină (RLS). Deși constituie o realitate mereu prezentă în practica predării limbilor străine și, cu atât mai mult, în procesul de proiectare curriculară, ideea de progresie a fost, rând pe rând, glorificată, marginalizată sau chiar crucificată de către didacticieni, mai ales în perioada de vârf a metodelor comunicative și a perspectivei acționale asupra predării. În ultimul timp, dezbaterile teoretice din mediul extern încearcă să o reabiliteze, pornind de la ideea că limba naturală este, practic, infinită, și că, în context didactic, se impune găsirea unui „capăt” pentru a putea stabili cu precizie reperele fundamentale ale unui parcurs cât mai eficient de predare-învățare-evaluare. În cazul RLS, progresia gramaticală a rămas vreme de mai bine de trei decenii principalul centru de interes al specialiștilor. Însă, în ultimii ani, ecourile metodelor comunicative, deja sensibil atenuate în intensitate în lumea apuseană, i-au determinat să privilegieze tot mai mult comunicativul și autenticitatea, cel puțin la nivel declarativ, considerând că, astfel, vor avea asigurată „modernitatea” discursului. Reînvierea entuziasmului pentru cele două concepte a condus însă, uneori, la atitudini exagerate, care dezaprobau propunerile de descriere și de ordonare progresivă a conținuturilor de predat, din cauza unei înțelegeri prea rigide și inadecvate a noțiunii de progresie. În studiul nostru, ne propunem să sensibilizăm specialiștii români în legătură cu nevoia de a privi cu mai multă flexibilitate ideea de progresie, fără de care este de neconceput proiectarea unui parcurs didactic coerent articulat, mai ales în primele stadii de achiziție a RLS și, în special, atunci când nu se apelează la nicio limbă de contact pentru predarea acesteia.

Cuvinte-cheie: româna ca limbă străină, progresie, macroprogresie, microprogresie, interlimbă, microlimbă, input, intake, output, curriculum.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă