Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   FRONTIERE SAU PODURI? PROVOCĂRI ACTUALE ÎN REDISCUTAREA CONCEPTELOR DE IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI CULTURĂ TRANSNAŢIONALĂ / BORDERS OR BRIDGES? THE CURRENT CHALLENGES OF REVISITING THE CONCEPTS OF NATIONAL IDENTITY AND TRANSNATIONAL CULTURE.

Autori:  ANDRADA FĂTU-TUTOVEANU.
 
       
         
  Rezumat:  
Frontiere sau poduri? Provocări actuale în rediscutarea conceptelor de identitate naţională şi cultură transnaţională. Articolul are ca obiectiv revenirea asupra conceptului de identitate naţională şi abordarea sa în relaţie cu cele de frontieră respectiv bordering (crearea de frontiere) ca fenomen, alături de cele de alteritate, respectiv othering (alterizarea). Articolul analizează ideea de frontieră şi izolare în opoziţie cu cele de comunicare interculturală şi de dialog cultural. Cultura este abordată ca mediu esenţial pentru dezvoltarea identitară şi, în acelaşi timp, ca fenomen transnaţional. O altă dimensiune propusă spre dezbatere este cea a provocărilor presupuse de actul didactic privind temele identităţii naţionale, diversităţii sau creării (gestionării) frontierelor în contextul unui mediu educaţional în care accentul pe internaţionalizarea învăţământului superior este în creştere. Acest aspect al studiului ia în considerare şi experienţa autoarei în predarea acestor teme unor grupe cu structură internaţională; în plus, include rezultatele unui chestionar care problematizează explicit percepţia studenţilor de la programul de Ştiinţe politice (UBB) despre alteritate şi internaţionalizare.

Cuvinte-cheie: frontiere, identitate naţională, comunicare interculturală, multiculturalism şi internaţionalizare în educaţie.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă