Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI INTERCULTURALE PRIN PROGRAMUL ACADEMIC DE „INTERNAȚIONALIZARE ACASĂ” (IA) / DEVELOPING LANGUAGE AND INTERCULTURAL SKILLS THROUGH AN IaH PROGRAMME AT UNIVERSITY.

Autori:  ELISABET ARNÓ-MACIÀ, MARTA AGUILAR-PÉREZ.
 
       
         
  Rezumat:  
Dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale prin programul academic de „internaționalizare acasă” (IA). Lucrarea de față reprezintă etapa ulterioară a unui proiect dedicat măsurării impactului stagiilor de studiu în străinătate asupra competențelor lingvistice și interculturale ale studenților. Studiul urmărește modul în care aceste competențe sunt dezvoltate prin programe de tip „internaționalizare acasă” (IA) (Beelen & Jones 2015), care combină mentoratul asigurat de către studenții domestici celor internaționali („parteneri de studiu”) cu schimburile lingvistice săptămânale și cursul de limba engleză pentru scopuri academice construit pe politici de internaționalizare și interculturalitate (Arno et al. 2013). Pornind de la concluziile cercetărilor anterioare legate de impactul mobilităților în străinătate asupra dezvoltării competențelor lingvistice și interculturale (Cots et al. 2016; Llanes et al. 2016), scopul nostru este de a afla dacă există modificări de acest tip în rândul studenților domestici în cadrul programului menționat. Competența lingvistică a fost evaluată în cadrul unui test de plasare cu scor general și printr-un test de evaluare a competențelor de comunicare orală. Dezvoltarea interculturală a fost măsurată printr-o serie de întrebări închise care au vizat atitudini, cunoștințe, comportamente – toate componente ale competenței interculturale (Byram 1997) - căreia i s-au adăugat întrebări cu caracter deschis legate de percepția studenților cu privire la programul din care au făcut parte. În concluzie, rezultatele studiului de față pune în lumină modul în care abilitățile interculturale și internaționale pot fi gestionate prin intermediul cursurilor de limba engleză pentru scopuri academice care valorifică principiile conceptelor de limbă engleză pentru scopuri specifice și academice și care se urmărește achiziția unei game variate de abilități ce merg dincolo de competența lingvistică..

Cuvinte-cheie:„internaționalizarea acasă”, parteneri de studiu, competență interculturală, competențe de comunicare orală, limba engleză pentru scopuri academice, competențe lingvistice în învățământul superior.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă