Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   CU OCHII ÎN PATRU VS. CU OCHELARI DE CAL: PERSPECTIVE ASUPRA COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA STUDENȚII MEDICINIȘTI STRĂINI DIN ROMÂNIA. ASPECTE ALE EVALUĂRII / BEING ON GUARD VS BEING IN BLINKERS: PERSPECTIVES ON THE INTERCULTURAL COMPETENCE WITH FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN ROMANIA. ASPECTS OF EVALUATION.

Autori:  ANCA URSA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.13

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Cu ochii în patru vs. cu ochelari de cal: perspective asupra competenței interculturale la studenții mediciniști străini din România. Aspecte ale evaluării. Dezvoltarea competenței interculturale în secolul XXI este o necesitate clară, nu un trend sociopolitic. Dacă în Statele Unite circumstanțele au impus de câteva decenii deja constituirea noii discipline, Europa se vede acum confruntată cu urgența constituirii principiilor didactice interculturale, în fața imigrației masive și a exploziei mobilităților educaționale. Dacă ne raportăm la a doua categorie, studenții străini mediciniști din România răspund unui dublu pariu al înțelegerii românilor: strada și mediul spitalicesc. Din perspectivă pedagogică, grupul de lucru e omogen, deci predarea cunoștințelor, atitudinilor și abilităților transculturale nu ridică probleme majore. Însă evaluarea e o provocare: nu e vorba de cunoștințe, unde deja există intrumente multiple și verificate, ci de atitudini și abilități, care se monitorizează în timp și în contexte specifice, iar profesorul de RLS dispune rareori de asemenea circumstanțe. În studiul de față încercăm să construim câteva activități și exerciții de evaluare specifice pentru fiecare componentă a competenței interculturale, adaptate la curriculumul și orarul studenților noștri.

Cuvinte cheie: competență interculturală, metode de evaluare, atitudini, abilități, activități integrate.

References

Bennett MJ. A developmental approach to training for intercultural sensitivity. Intercultural Relations. 1986; 10: 179–96.
Bennett, Milton J., (1993) „Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity” in: Paige RM (ed.). Education for the Intercultural Experience. 2nd ed. Yarmouth, ME: Intercultural Press, p. 21–71.
Betancourt, Joseph R., (2003) „Cross-cultural medical education: Conceptual Approaches and Framework for evaluation” in Academic Medicine, vol 78, p. 560-569.
Betancourt, Joseph R, Cervantes., Marina C., (2009), „ Cross-Cultural Medical Education In The United States: Key Principles And Experiences”, in Kaohsiung J Med Sci, vol 25 no 9, p. 471-478.
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
Byram, Michael, Nichols, Adam, Stevens, David, (2001) Developing Intercultural Competence in Practice, Multilingual Matters Ltd.
Byram, Michael, Martyn Barrett, Ildikó Lázár, Pascale Mompoint, Gaillard, Stavroula Philippou, (2014) Developing intercultural competence through education, Council of Europe Pestalozzi Series, No. 3, Council of Europe Publishing, accesat la adresa URL: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf.
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, accesat la adresa URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.
Crandall, Sonia J., George, Geeta, S. Marion Gail, David Steve Davis, (2003) „Applying Theory to the Design of Cultural Competency Training for Medical Students: A Case Study” in Academic Medicine, vol 78, p. 588-594.
David, Daniel, (2015) Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală. Editura Polirom, Iași.
Garrett-Ruccks, Paula, (2012) „Byram versus Bennet: Discrepancies in the Assessement of Learners’IC Development” in Proceedings of Intercultural Competence Conference, vol. 2, p. 11-33 (http://cercll.arizona.edu/).
INCA (Intercultural Competence Assessment) Project. A Leonardo da Vinci project (2004). Assessor manual (INCA 1) & Assessee manual (INCA 2) . Online: https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-inca-project-intercultural-competence-assessment (15/02/17).
Kripalani, Sunil, Bussey-Jones, Jada, Katz, Marra G., Genao, Inginia, (2006) „A prescription for Cultural Competence in Medical Education”, in JGIM, Volume 21, Issue 10, pp. 1116-1120.
Lenz, Peter, Berthele, Raphaele, (2010) Assessment in Plurilingual and Intercultural Education, Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg. (https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/Assessment2010_Lenz_ENrev.pdf).
Lie D, Boker J, Crandall S, DeGannes C, Elliot D, Henderson P, Kodjio C, Seng L., (2008) “Revising the Tool for Assessing Cultural Compentence Training (TACCT) for Curriculum Evaluation: Findings Derived from Seven US Schools and expert consensus”. Medical Education Online 2008; (https://www.aamc.org/initiatives/tacct/).
Ursa, Anca, Mărcean, Nora, (2016/1) „Imersiune socioculturală și strategii didactice interculturale în învățarea limbii române de către studenții francezi”, in Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină. Dimensiune a interculturalității. Editura Universității Petrol și Gaze din Ploiești, Ploiești.
Ursa Anca, Mărcean, Nora, (2016/2) „Developing Intercultural Communication Competence in Foreign Students Attending Medical Schools in Romania”, in Multicultural Representations. Literature and Discourse as Forms of Dialogue, Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors), Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, pp. 218-225.
Wear, Delese, (2003) „Insurgent Multiculturalism: Rethinking How and Why We Teach Culture in Medical Education” in Academic Medicine, vol 78, p. 549-554.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă