Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   CONCEPTUL ŞI STRUCTURA GRILEI DE ANALIZĂ PENTRU TESTELE DE ÎNŢELEGERE-CITIRE DE NIVEL B1 ŞI B2 / DEVELOPING AN ANALYSIS GRID FOR B1/ B2 READING TASKS AND ITEMS.

Autori:  ADRIANA TODEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.12

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Conceptul şi structura grilei de analiză pentru testele de înţelegere-citire de nivel B1 şi B2. O grilă de analiză a cerinţelor unui test de competenţă lingvistică este un instrument util în procesele de concepţie, structurare, creare şi validare a testului, ea putând fi folosită atât ca un mijloc de îndrumare a creatorilor de teste prin setul propriu de standarde şi specificaţii, cât şi ca un instrument de evaluare a cerinţelor şi itemilor creaţi de către experţi în procesul de validare. Evaluarea competenţei de înţelegere-citire pe baza standardelor CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi) face necesară adaptarea grilei de analiză la descriptorii cadrului european, în măsura în care acest model european standardizat al competenţei lingvistice într-o limbă străină poate susţine cu succes dezvoltarea unui sistem de evaluare cuantificabil şi discriminatoriu între nivelurile de competenţă lingvistică. Scopul acestei cercetări este de a concepe un algoritm eficient de măsurare, pe scala CECRL, a caracteristicilor componentelor unui test de înţelegere-citire (textul sursă, textul itemului/ întrebării şi strategiile de procesare a informaţiei pentru identificarea răspunsului fiecărei întrebări) în interacţiune. În mod specific, acest demers are ca finalitate conceperea unei grile de analiză a testelor de înţelegere-citire dezvoltate de către Departamentul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească a Universităţii Babeş-Bolyai în cadrul evaluării la limba română a studenţilor străini înscrişi în anul pregătitor.

Cuvinte cheie: designul testului, procesul de validare, textul sursă, explicaţia şi instrucţiunile cerinţei, cerinţa, itemul, răspunsul preconizat, strategiile de lectură, strategiile de rezolvare a problemei.

Bibliography

Alderson, J. Charles, Assessing Reading, Cambridge University Press, 2000
Amič Irena, Darja Šorjanc Braico, Zdravka Godunc, Nataša Elvira Jelenc, Ana Marija Muster, Branka Petek, and Tatjana Žlindra, The European Language Portfolio for Adults, Slovenia, 2010, accessed February 10, 2014, elp.ecml.at/Portfolios/tabid/2370/PublicationID/59/language/en-GB/Default.aspx
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Council of Europe, 2000, accessed February 28, 2017, www.coe.int
The Dutch CEFR Grid Reading/ Listening, accessed November 28, 2016, lancaster.ac.uk/fss/projects/grid
Weir, J. Cyril, Yang Huizhong and Jin Yan, Studies in Language Testing 12: An empirical investigation of the componentiality of L2 Reading in English for academic purposes, Cambridge University Press, 2000
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă