Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   PROCESUL DE STABILIRE A TIMPILOR PENTRU EXAMENELE RLS, A1-B2 / THE PROCESS OF SETTING THE TIME FOR A1-B2 RFL EXAMS.

Autori:  ANTONELA ARIEȘAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.10

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Procesul de stabilire a timpilor pentru examenele RLS, A1-B2. În acest studiu abordăm problema stabilirii timpului alocat pentru fiecare dintre cele patru examene de limba română ca limbă străină (RLS), A1-B2, administrate la Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, de la Universitatea Babeș-Bolyai, pe parcursul programului academic intitulat Anul pregătitor de limba română. Pentru a putea stabili cu exactitate timpul total pentru fiecare examen, o metodă de măsurare și înregistrare a timpilor pentru fiecare component al testului în parte a fost necesară. Așadar, s-a început cu un interval de timp stabilit anterior în documentele de specificații pentru examene, care a fost, după caz, confirmat, infirmat sau ajustat, în funcție de rezultatele obținute la pretestări și la examene. Pe parcursul acestui proces, o atenție sporită s-a acordat componentelor: Citire, Elemente de construcția comunicării și Scriere, excluzând din analiză Ascultarea și Vorbirea, pentru care există timpi ficși. În demersul nostru, am încercat să dublăm analiza cantitativă printr-o analiză calitativă, efectuată cu ajutorul chestionarelor de feedback, administrate la finalul examenului.

Cuvinte-cheie: stabilirea timpilor, component, pretestare, examen, candidați.

Bibliography

ALTE. 2011. Manual for Language Test Development and Examining. For use with the CEFR, produced by ALTE on behalf of the Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg.
Bachman, Lyle F. and Palmer, Adrian S., Oxford, Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests, Oxford University Press, 1996.
Council of Europe. 2001, Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press, Cambridge.

Internal documents (The Department of Romanian Language, Culture and Civilization, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca):
Regulation of exam administration. Romanian as a foreign language.
Detailed Specifications for the Stakeholders.
Specifications for Romanian as a foreign language test developers.
Technical Report on the process of relating the examinations of Romanian as a foreign language (RFL) to the CEFR, at the Department of Romanian language, culture and civilisation, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, Volume I.

Online Resources:
Cambridge exams: http://www.cambridgeenglish.org/exams/.
Carnegie University, Eberly Center for Teaching Excellence, Whys and hows of assessment:
https://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/creatingexams.html
DELE: http://www.dele.org.
Goethe Institut: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/enindex.htm.
IELTS: https://www.ielts.org.
TOEFL: https://www.ets.org/toefl.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă