Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   CALCULAREA SCORULUI CUT OFF ÎN PRETESTĂRILE ȘI EXAMENELE DE ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE CALCULATION OF CUT OFF SCORE IN ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE PRETEST AND EXAMINATIONS.

Autori:  DINA VÎLCU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.08

Published Online: 2017-06-25
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Calcularea scorului cut off în pretestările și examenele de română ca limbă străină. Parcursul educațional și viața profesională ne sunt profund influențate de abilitățile noastre lingvistice, în același timp, diverse companii și instituții bazându-se tot mai mult pe dovezi formale ale acestora. Organizațiile care emit certificate lingvistice au, astfel, o responsabilitate foarte mare, legată de calitatea testelor pe care le aplică și de validitatea și fiabilitatea examenelor. Un element esențial în tot acest proces este scorul cut off, care trebuie să fie stabilit în relație cu scopul examinării, cu structura și cu inputul testului, ca și cu caracteristicile candidaților. Calcularea scorului cut off în relație cu acești factori a devenit un element central al procesului de examinare a românei ca limbă străină la Universitatea Babeș-Bolyai. Felul în care scorul cut off este stabilit a fost decis în cadrul procesului de pregătire pentru auditarea examenelor noastre de către Asociația Testatorilor de Limbi din Europa (ALTE), un audit pe care seria noastră de examene l-a trecut cu succes. Aplicăm metoda grupurilor contrastive, care se bazează pe expertiza profesorilor ce le predau candidaților, ca și pe rezultatele studenților obținute pentru fiecare component al pretestării sau al examinării. Astfel, limita la care un anumit examen se trece sau se pică nu este stabilită dinainte și aplicată fiecărei examinări, toți factorii relevanți fiind, în schimb, luați în considerare. Procedura pe care am implementat-o pentru a calcula scorul cut off are ca rezultat o mai mare fiabilitate a rezultatelor obținute de către candidați și, de asemenea, a examenelor pe termen lung.

Cuvinte-cheie: examene de competență lingvistică, pretestare, component al testului, scor cut off, grupuri contrastive, candidați, date personale, procesare de date.

Bibliography

Bachman, Lyle F., Palmer, Adrian S., Language Testing in Practice. Designing and Developing Useful Language Tests, Oxford, Oxford University Press, 1996.
Cizek, Gregory (Ed.), 2001, Setting performance standards: Theory and applications, Routledge.
Cizek, Gregory, 1993, “Reconsidering Standards and Criteria”, in Journal of Educational Measurement, Vol. 30, Issue 2, p. 93-106.
Council of Europe, 2001, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press, Cambridge. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
Horn et al., Cut scores: results may vary, 2000, NBETPP, Monographs, vol I, No. 1, 2000, p. 1-31.
Kane, Michael, Crooks, Terence, Cohen, Allan, “Validating Measures of Performance”, in Educational Measurement. Issues and Practice, Vol. 18, Issue 2, 1999, p. 5-17.
Kaftandjieva, Felianka, Methods for Setting Cut Scores in Criterion-referenced Achievement Tests. A Comparative analysis of six recent methods with an application to tests of reading in EFL, CITO, Arnhem, 2010.
Livingston, Samuel A, Zieky, Michael J, 1982, Passing scores: A Manual for Setting Standards on Performance on Educational and Occupational Tests, Educational Testing Service.
Principles of Good Practice for ALTE Examinations. Revised draft October 2001. (http://www.alte.org/attachments/files/good_practice.pdf)
Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. A Manual, accompanied by Further Material on Maintaining Standards across Languages, Contexts and Administrations by exploiting Teacher Judgment and IRT Scaling, Strasbourg, Council of Europe, Language Policy Division, 2009. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/manuel1_en.asp
Spolski, Bernard, “Introduction. Language Testing at 25: Maturity and responsibility?” in Language Testing, 2008, 25 (3), p. 297-305.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă