Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   COMPLEXITATEA ȘI ACURATEȚEA GRUPURILOR NOMINALE CU MODIFICATORI ÎN PRODUCȚIILE SCRISE ALE VORBITORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE COMPLEXITY AND ACCURACY OF NOUN PHRASES WITH MODIFIERS IN WRITTEN PRODUCTIONS OF LEARNERS OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.

Autori:  CRISTINA BOCOȘ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.06

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Complexitatea și acuratețea grupurilor nominale cu modificatori în producțiile scrise ale vorbitorilor de limba română ca limbă străină. Lucrarea analizează complexitatea și acuratețea grupurilor nominale cu modificatori dintr-un corpus de producții scrise aparținând unor studenți de diferite origini și cu diferite limbi materne care învață româna ca limbă străină în România. Mostrele analizate sunt texte descriptive scurte (70-80 de cuvinte) scrise de studenți de nivel A2. Sintagmele adjectivale identificate la nivelul corpusului sunt clasificate în funcție de complexitatea și de tipologia lor (sintagme cu adjective propriu-zise, cu adjective pronominale și mixte). Acuratețea acestora este examinată atât din punctul de vedere al topicii, cât și din cel al acordului. Frecvența anumitor tipuri de greșeli este prezentată statistic atât la nivel global, cât și la nivelul subclaselor reprezentate de studenții care au ca limbă maternă araba, albaneza sau o limbă asiatică (= limbile materne cel mai bine reprezentate în corpus). În plus, rezultatele obținute la nivelul subclaselor anterior amintite sunt comparate între ele cu scopul de stabili posibile implicații ale limbii materne în predarea și evaluarea limbii române ca limbă străină.

Cuvinte-cheie: grup nominal, modificator, adjectiv, acuratețe, complexitate, analiză statistică, limba română ca limbă străină, vorbitori de diferite origini și cu diferite limbi materne.

Bibliography

*** Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. Învăţare. Predare. Evaluare, Diviziunea Politici lingvistice Strasbourg [Common European Framework of Reference for Languages. Learning. Teaching. Assessment, Language Policy Unit, Strasbourg], published in a translation coordinated and revised by George Moldovanu, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003.
BĂLĂNESCU, Olga, Limba română pentru străini, București, Editura Ariadna ’98, 2003.
DAFINOIU, Cristina-Valentina, PASCALE, Laura-Elena, Limba română. Manual pentru studenții străini din anul pregătitor. Nivel A1-A2, third edition, București, Editura Universitară, 2005.
GALR, Gramatica limbii române, vol. I Cuvântul, București, Editura Academiei Române, 2005.
GBLR, Gramatica de bază a limbii române, București, Grupul Editorial Univers Enciclopedic Gold, 2010.
ILIESCU, Ada, Manual de limba română ca limbă străină, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2012.
MOLDOVAN, Victoria, POP, Liana, URICARU, Lucia, Nivel prag pentru învățarea limbii române ca limbă străină, Departamentul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Institutul Limbii Române Ministerul Educaţiei şi Cercetării Bucureşti, Consiliul de Cooperări Culturale, Strasbourg, 2001.
PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VASIU, Lavinia, VÎLCU, Dina, Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014.
PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VÎLCU, Dina, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărți de Știință, 2012.
VASIU, Lavinia-Iunia, ARIEȘAN, Antonela, “Româna ca limbă străină – complexitatea și acuratețea gramaticală în vorbire, nivelul A1 (studiu de caz),” in Acta Tehnica Napocensis, (volume of the conference Cultural Diversity and plurilinguism), Series Language for Specific Purposes, 2016, vol. 16, no. 4, U.T. Press, Cluj-Napoca, pp. 226-238.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă