Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   ÎMBUNĂTĂȚIREA PREDĂRII VERBULUI ÎN CADRUL L.R.S. PRIN FOLOSIREA UNUI GHID DE VERBE / THE IMPROVEMENT OF VERB TEACHING WITHIN ROMANIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS BY USING A VERB GUIDE.

Autori:  VIORICA VESA-FLOREA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.05

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Îmbunătățirea predării verbului în cadrul L.R.S. prin folosirea unui ghid de verbe. Lucrarea prezintă necesitatea și utilitatea conceperii unui ghid de verbe care să vină în ajutorul celor interesați de însușirea limbii române ca limbă străină și care să aibă ca public-țintă nu doar studenții din anul pregătitor, ci o paletă mai largă a publicului, adică orice persoană interesată să-și dezvolte competența de comunicare în această limbă în mod practic, progresiv și în acord cu necesitățile concrete comunicative cotidiene. Structura unui asemenea volum ar trebui să cuprindă, pe lângă tabelele de conjugare ale verbelor grupate pe niveluri, traducerea lor în câteva limbi de circulație, contextualizări ale acestora, tabele recapitulative cu verbele care cer Dativul, precum și modele ale regimului prepozițional ale acestora, adică tocmai aspectele în care aceștia au dificultăți. O altă perspectivă de selectarea și contextualizare a verbelor ar putea fi apartenența acestora la o anumită sferă semantică, modalitate de a concentra, simplifica și stimula progresul individual și colectiv, reflectat în diferitele competențe.

Cuvinte cheie: româna ca limbă străină, ghid de verbe, contextualizări, metode practice, dificultăți.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă