Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   CUVINTELE DIN MINTEA NOASTRĂ. STRATEGII ŞI TEHNICI DE ACHIZIŢIE A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE / WORDS IN (EVERY)ONE’S MIND. TIPS AND TRICKS ON ROMANIAN LEXIS ACQUISITION.

Autori:  DIANA V. BURLACU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.03

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Cuvintele din mintea noastră. Strategii şi tehnici de achiziţie a vocabularului limbii române. Cuvintele, indiferent dacă sunt privite ca unităţi distincte, relaţionate paradigmatic sau sintagmatic, reprezintă structura de bază a unei limbi, dar şi a comunicării, în general. Datorită cunoştinţelor despre lume pe care fiecare le are, cărora li se adaugă diverse particularităţi sociale, oamenii ‘vorbesc’, de fapt, aceeaşi ‘limbă’, percepută ca o serie de acţiuni (non-)verbale, de bun simţ. Este de la sine înţeles faptul că o limbă comună facilitează comunicarea; odată ce se doreşte exprimarea într-o limbă străină, participanţii la procesul comunicativ se pot confrunta cu diferite neajunsuri, cum ar fi suprapunerile semantice, interpretările eronate sau chiar lipsa oricărei comunicări. Astfel de fapte lingvistice constituie premisa lucrării de faţă, care îşi propune să abordeze diferenţele dintre vorbitorii nativi şi cei nonnativi, cu referire la limba română (ca limbă străină), singura limbă romanică din spaţiul balcanic, având influenţe slave, greceşti şi turceşti, asemenea particularităţi lexicale şi gramaticale intrigând diferiţi vorbitori din întreaga lume. Din considerente practice, doar lexicul limbii române este supus examinării aici, îndeosebi primele niveluri de competenţă lingvistică, A1-A2 (aşa cum se stipulează în CECR - Cadrul european comun de referinţă pentru limbi), din moment ce începătorii se confruntă cu cele mai multe dificultăţi de ordin lingvistic. Studiul de faţă oferă strategii practice de învăţare (validate prin studii de specialitate, dar şi prin experienţa concretă de predare), constituindu-se, credem noi, într-un instrument valoros (chiar dacă nu complet) pentru toţi cei interesaţi. În plus, nu lipsesc exemple relevante ale observaţiilor teoretice, care pornesc de la simplu la complex, acoperind nu doar fonetica, ci în special semantica şi pragmatica.

Cuvinte-cheie: CECR; comunicare; limbaj; lexicologie; strategii de învăţare; sens; lexicon mental; limba română; vocabular; semantică.

References

Aitchison, Jean (1996). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Second Edition. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.
Gairns, Ruth; Redman, Stuart (1991). Working with words: a guide to teaching and learning vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.
Gough, Chris (2002). English Vocabulary Organiser. 100 topics for self-study. Boston: Thomson/ Heinle.
Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina (1993). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.
Pavičić Takač, Višnja (2008). Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition. Clevedon - Buffalo - Toronto: Multilingual Matters Ltd.
Thornbury, Scott (2005). How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited.
Ur, Penny; Wright, Andrew (1993). Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Yallop, Colin (2004). “Words and meaning”, in Halliday, M.A.K.; Wolfgang Teubert, Colin Yallop and Anna Cermakova. Lexicology and Corpus Linguistics. An Introduction. London & New York: Continuum.

http://www.englishprofile.org/wordlists, Copyright 2015 Cambridge University Press, Updated: November 2016.
http://video.elearning.ubbcluj.ro, Copyright 2014-2015 Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă