Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   ADAPTAREA LA NIVEL (A1, A2, B1) A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN CADRUL ACELEIAŞI SFERE LEXICALE / SUR L’ADAPTATION AU NIVEAU (A1, A2, B1) DE LA LANGUE ROUMAINE COMME LANGUE ÉTRANGÈRE DANS LA MÊME SPHÈRE LEXICALE.

Autori:  DIANA-MARIA ROMAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.02

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Adaptarea la nivel (A1, A2, B1) a limbii române ca limbă străină în cadrul aceleiaşi sfere lexicale. Odată cu finalizarea cursurilor din cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba română minorităţilor naţionale, contract POSDRU 87/1.3/S/63909”, instrumentul de lucru al Departamentului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, Descrierea minimală a limbii române (A1, A2, B1, B2), s-a finisat, iar profilul nivelurilor de competenţă lingvistică s-a conturat mult mai clar. Astfel, pe baza acestui document devenit deja legitim în domeniu, redactat din perspectivă comunicativ-funcţională, cu o structură foarte bine delimitată în câteva secţiuni mari, în interiorul fiecărui nivel: funcţii comunicative, elemente de construcţie a comunicării, elemente lexicale, exprimarea circumstanţelor, construcţia enunţului, mijloace de realizare a coeziunii şi coerenţei în textul vorbit/scris, etc., s-au produs, în cadrul proiectului amintit anterior, o serie de materiale audio-video pe nivel, cu fişe de lucru specifice. Aceste materiale didactice, necesare dezvoltării competenţelor de comunicare orală şi scrisă, au fost redactate conform unei sfere lexicale diferite, de exemplu, animale, timp liber, sănătate, călătorii, vremea, şcoala, prezentare personală etc., astfel că toate cele trei niveluri au fost acoperite. Scopul lucrării de faţă este de a exemplifica, pe baza textelor propuse, cum s-a făcut, concret, adaptarea la nivel, mai exact cum s-a realizat trecerea de la A1 la A2 şi la B1, în cadrul aceleiaşi sfere lexicale, ţinând cont de toate variabilele impuse de instrumentul lingvistic sus-amintit.

Cuvinte-cheie: nivel de competenţă lingvistică, instrument lingvistic, adaptare la nivel, sferă lexicală, materiale didactice.

Bibliographie

Aventuri în Nucania, 2014, coord. Elena Platon, autori Manuela Anghel, Diana Roman, Anamaria Radu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Manual de limba română ca limbă străină (RLS) A1-A2, 2012, Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
RLNM: P1-ciclul primar, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar, 2011, coord. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Mărcean Nora, Feurdean Dana, 2014, Limba română ca limbă străină. Fişe de gramatică. Nivelurile A1, A2 – Material auxiliar în predarea RLS, în Actele Conferinţei aniversare 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editori Elena Platon, Antonela Arieşan, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, pp. 96-113.
Platon Elena, 2007, Validarea competenţelor lingvistice în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă şi cu Paşaportul lingvistic European, în Romània Orientale, XXI, Atti del Convegno La lingua rumena: proposte culturali per la nuova Europa, Roma, 15-17 novembre 2007, a cura di Luisa Valmarin, Nicoleta Neşu, Roma, Bagatto Libri, pp. 306-314.
Platon Elena, 2009, Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS, în Limba română – Abordări tradiţionale şi moderne, Editori G.G. Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 499-505.
Platon Elena, 2012, Zaparea didactică în predarea RLS, în Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă, Editori Elena Platon, Antonela Arieşan, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, pp. 7-22.
Platon Elena, 2014, Rolul materialelor audio-video în dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în RLS, în Actele Conferinţei aniversare 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editori Elena Platon, Antonela Arieşan, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, pp. 9-35.
Platon Elena, 2016, Two language avatars: the interlanguage and the microlanguage, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, Editor Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI, pp. 634-647.
Platon Elena, Sonea Ioana, Vasiu Lavinia, Vîlcu Dina, 2014, Descrierea minimală a limbii române (A1, A2, B1, B2) , Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă