Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   ROLUL COMPETENȚEI PARAFRASTICE ÎN ELABORAREA EXERCIȚIILOR DE RECEPTARE / THE ROLE OF THE PARAPHRASING COMPETENCE IN ELABORATING RECEPTION EXERCISES.

Autori:  ELENA PLATON.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbphilo.2017.2.01

Published Online: 2017-06-15
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

Rolul competenței parafrastice în elaborarea exercițiilor de receptare. Lucrarea noastră pornește de la premisa că, în cazul vorbitorilor nativi, abilitatea de a parafraza se dezvoltă în mod natural, fără a conștientiza regulile de parafrazare, în timp ce un vorbitor nonnativ este, în general, nevoit să învețe aceste reguli. Cu toate că, în mod obișnuit, studiile consacrate parafrazei în context didactic pun accentul mai degrabă pe modalitățile de dezvoltare a competenței parafrastice specifice studenților străini, noi ne vom concentra pe competența parafrastică a profesorului-locutor nativ, mai exact, pe necesitatea ca acesta să conștientizeze propriile operații de parafrazare realizate în timpul elaborării materialelor didactice destinate competențelor de receptare orală și scrisă în limba română. Dacă, pe parcursul comunicării orale cu clasa, apelul profesorului la parafrază, ca procedeu explicativ, se face oarecum intuitiv, fiind mai greu de înregistrat, de controlat și, prin urmare, și de analizat, în cazul exercițiilor destinate receptării orale sau scrise (textele-input, itemii aferenți), mecanismele de reformulare parafrastică puse în act de către profesor sunt mai ușor de identificat și de cercetat. Scopul cercetării este acela de a sensibiliza profesorii cu privire la utilizarea adecvată a parafrazei în elaborarea exercițiilor de receptare, astfel încât să se ușureze accesul studenților străini la sensul mesajului oral sau scris, dar și să se dezvolte competența parafrastică a acestora.

Cuvinte-cheie: româna ca limbă străină, româna ca limbă nematernă, parafrază, competență parafrastică, reformulare, tehnici de parafrazare, receptare orală, receptare scrisă.

References

BIDU-VRĂNCEANU, Angela et alii (2001), Dicţionar de Ştiinţe ale Limbii, București.
CUQ, Jean-Pierre (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International.
DEX (1998), Dicționarul explicativ al limbii române, Ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic.
FUCHS, Catherine (1982a), La paraphrase: linguistique nouvelle, Paris, PUF.
FUCHS, Catherine (1982b), La paraphrase entre la langue et le discours, in „Langue française”, nr. 53, p. 22-33.
FUCHS, Catherine (1988), Paraphrases prédicatives et constraintes énonciatives, in Lexiques et paraphrases, Presses Universitaires de Lille, p. 157-181.
FUCHS, Catherine (1994), Paraphrase et énonciation, Paris, Editions Ophrys.
HARRIS, Zellig (1951), Methods in structural linguistics, Chicago, University of Chicago Press.
MARTINOT, Claire (2009), Reformulations paraphrastiques et stades d’acquisition en français langue maternelle, in „Cahiers de praxématique”, 52, p. 29-58.
MARTINOT, Claire (2010), Reformulation et acquisition de la complexité linguistique, in „Travaux de linguistique”, 61, p. 63-96.
MARTINOT, Claire (2012), De la reformulation en langue naturelle vers son exploitation pédagogique en langue étrangère: pour une optimization des stratégies d’apprentissage, in „Synergies Pologne”, 9, p. 63-76.
MARTINOT, Claire (2015), La reformulation: de la construction du sens à la construction des apprentissages en langue et sur la langue, in „Cognition, représentation, language”, Corela (en ligne), HS-18, available on https://corela.revues.org/4034.
MEDREA, Anca, Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vîlcu, Dina, Vesa, Viorica (2008), Teste de limba română ca limbă străină - A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Risoprint Publishing House.
MEL’CUK, Igor (2012), Semantics: From Meaning to Text, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
MILICEVIC, Jasmina (2003), Modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase, Université de Montreal.
MILICEVIC, Jasmina (2007), La paraphrase. Modélisation de la paraphrase langagière, Peter Lang SA, Editions Scientifiques Internationales, Bern.
PLATON, Elena (coord.), Veronica Manole, Cristina Varga, Andrei Lazăr (2015), Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română - învățământul secundar (EVRO-P2), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință Publishing House.
PLATON, Elena (2016), Două avataruri ale limbii: interlimba și microlimba, in The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, Editor Iulian Boldea - Tîrgu-Mureș, Arhipelag XXI, p. 634-647.
TSEDRYK, Alexandra (2016), La compétence paraphrastique en français langue seconde, Peter Lang SA, Editions scientifiques internationales, Berne.
VASILIU, Emanuel, GOLOPENȚIA-ERETESCU, Sanda (1969), Sintaxa transformațională a limbii române, București, Editura Academiei.
VASIU, Lavinia-Iunia (2014), RLS – Testarea abilităţilor de receptare a mesajului oral, nivelul B2. Validitatea constructului, in Actele Conferinţei aniversare 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editors: Elena Platon, Antonela Arieșan, Casa Cărţii de Știinţă Publishing House, Cluj-Napoca.
VASIU, Lavinia-Iunia (2015), in Platon Elena (coord.), Vasiu, Lavinia-Iunia, Păcurar, Elena, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română - învățământul primar (EVRO-P1) , Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință Publishing House.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă