Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
  Articol:   TANDEMUL CA STRATEGIE MOTIVAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE / LE TANDEM EN TANT QUE STRATÉGİE MOTİVATİONNELLE DANS L’APPRENTİSSAGE DES LANGUES / TANDEM AS A MOTİVATİONAL STRATEGY İN FOREİGN LANGUAGE LEARNİNG .

Autori:  ALEXANDRA STANCIU, AURORA BĂGIAG.
 
       
         
  Rezumat:   Tandemul ca strategie motivațională în învățarea limbilor străine. Articolul se bazează pe analiza răspunsurilor date de un grup de studenți români și francofoni cu privire la beneficiile lingvistice și culturale obținute în urma participării la proiectul Tandem, desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, în perioada 2013-2014. Răspunsurile studenților au pus în evidență că schimbul intercultural cu vorbitorul nativ nu a facilitat numai o perspectivă mai clară asupra țării și culturii țintă, ci și crearea de legături afective, o mai bună integrare și, implicit un plus de motivație pentru învățarea limbii străine. Concluzia autoarelor acestui studiu este că tandemul lingvistic, văzut ca o activitate complementară cursului tradițional de limbă, reprezintă o strategie motivațională inovativă și eficientă. 

Cuvinte cheie: motivație integrativă, strategie motivațională, tandem lingvistic, locutor nativ, comunicare interculturală
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă