Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   CÂTEVA ASPECTE ALE PROFESIONALIZĂRII CRITICII TEATRALE DIN SECOLUL AL 19-LEA DIN PERSPECTIVA ISTORIEI GENURILOR LITERARE / A FEW ASPECTS OF THE PROFESSIONALIZATION OF THE 19TH CENTURY THEATRICAL REVIEW FROM THE APPROACH OF THE HISTORY OF GENRE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Câteva aspecte ale profesionalizării criticii teatrale din secolul al 19-lea din perspectiva istoriei genurilor literare. Una dintre consecinţele profesionalizării criticii literare a fost procesul în care critica teatrală a devenit specie independentă. Critica teatrală a fost o specie fără rădăcini în literatura maghiară şi nu avea nici terminologie proprie, de aceea a folosit ca model normele mai multor specii literare. Interesant este că acestea în majoritatea cazurilor nu sunt specii ştiinţifice, ci literare: jurnalul, foiletonul. Intrând în contact cu aceste specii literare, critica literară a devenit mult mai subiectivă decât celelalte specii critice şi gama tonalităţilor legitime a devenit mai largă. Studiul urmăreşte logica devenirii criticii teatrale maghiare a unei specii independente prin interpretarea textelor lui Ferenc Salamon, un critic literar maghiar din secolul al 19-lea.

Cuvinte cheie: critică teatrală, critică literară, profesionalizare, secolul al 19-lea, Ferenc Salamon, Gábor Egressy, jurnal, foileton 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă